POMIĘDZY

Reportaż „Pomiędzy” jest w stanie tworzenia a powstał na gruncie moich podróży m.in. po Stanach Zjednoczonych i dokonanych przy tej okazji obserwacji dotyczących relacji między ludźmi. Tego jak zmieniają się one w perspektywie czasu oraz pokoleń. To w szerszym kontekście obserwacja świata i kierunku, w którym podąża.